Тітов Тарас Сергійович

Резюме

Кандидат хімічних наук, старший викладач

Навчання та спеціалізація:
2005 - 2010 – студент Вінницького національного технічного університету за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". Закінчив з червоним дипломом магістра.
2010 - 2013 – аспірант кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.
В березні 2016 захистив кандидатську дисертацію "Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції" за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека (хімічні науки)

Виробнича діяльність:
2013 - 2017 – асистент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького Національного технічного університету.
З 01.09.2017 р. – старший викладач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького Національного технічного університету.

Область наукових інтересів:
Розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій переробки екологічно небезпечних промислових та побутових відходів

Публікації:
Є автором понад 50 наукових праць.
З них: 1 навчальний посібник, 1 методичні вказівки, 16 наукових статей, 10 патентів України, 28 тез доповідей на науково-технічних конференціях.

Участь у конференціях:
1. V-VIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»
2. V та IX Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених з міжнародною участю «Хімічні проблеми сьогодення»
3. Х Міжнародна науково-технічна конференції «АВІА-2011»
4. Міжнародна науково-практична конференція «ІІ-VI Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю»
5. Міжнародна виставка та конференція «Сотрудничество для решения проблемы отходов» WasteECО-2012.
6. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогрес в технології переробки горючих копалин та хімотології паливно-мастильних матеріалів» FUEL III.
7. VII та ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості»
8. V та VI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів»
9. Щорічна науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ