Тітов Тарас Сергійович

Резюме

Кандидат хімічних наук, доцент кафедри ХХТ та додатково доцент кафедри ЕЕБ

Навчання та спеціалізація:
2005 - 2010 – студент Вінницького національного технічного університету за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". Закінчив з червоним дипломом магістра.
2010 - 2013 – аспірант кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.
В березні 2016 захистив кандидатську дисертацію "Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бензольної фракції" за спеціальністю 21.06.01 - екологічна безпека (хімічні науки)

Виробнича діяльність:
2013 - 2017 – асистент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету.
2017 - 2018 – старший викладач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету та додатково старший викладач кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету
З 01.09.2018 р. – доцент кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету та додатково доцент кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету

Область наукових інтересів:
Розробка ресурсо- та енергозберігаючих технологій переробки екологічно небезпечних промислових та побутових відходів

Публікації:
Є автором понад 60 наукових праць.
З них: 1 навчальний посібник; 1 методичні вказівки; 1 монографія (в співавторстві); 25 наукових статей; 13 патентів; 43 тези доповідей на конференціях

Участь у конференціях:
1. V-VIІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»
2. V, IX, ХІІ-XIV Українська (ІI-ІV Міжнародна) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення»
3. Х Міжнародна науково-технічна конференції «АВІА-2011»
4. Міжнародна науково-практична конференція «ІІ-VI, VIII Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю»
5. Міжнародна виставка та конференція «Сотрудничество для решения проблемы отходов» (WasteECО-2012).
6. ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Прогрес в технології переробки горючих копалин та хімотології паливно-мастильних матеріалів» (FUEL III).
7. VII, ІХ та Х Міжнародна науково-технічна конференція «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості»
8. V-VІI Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми хіммотології. Теорія та практика раціонального використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів»
9. ХХ Українська конференція з неорганічної хімії (ХX UCIC)
10. Міжнародна науково-практична конференція «ХІІ Менделєєвські читання»
11. Щорічна науково-технічна конференція підрозділів ВНТУ